H-color Herbol Scandiccare Colorex

Certifikáty

Colorex a životní prostředí

nordic-ecolabel Jak je ve Skandinávii obvyklé, klade firma Colorex velký důraz na ochranu životního prostředí. Výroba je certifikována dle kvalitní normy ISO 9001 a dle ekologické normy 14001. Velká část interiérové produkce má navíc evropskou ekologickou pečeť „ECO – květina“ a skandinávskou „Labuť“ – velmi přísnou směrnici, sdružující ekologická, zdravotní a kvalitativní kritéria.

ISO-14001-certifikatISO9001-certifikat

Z uvedených důvodů jsou těžištěm výroby především vodouředitelné barvy.

U rozpouštědlových barev jsou  používána výhradně bezaromátová rozpouštědla, navíc s vysokým bodem vzplanutí, což zvyšuje bezpečnost při dopravě a skladování.

Celý proces výroby probíhá formou bezodpadového hospodářství. Firma nemá kalové jímky, veškerá čistící voda i rozpouštědla jsou opětovně recyklována ve výrobě. Protože se nepoužívají žádná aromátová ani jiná silně těkavá rozpouštědla, dochází ve všech prostorách výrobních linek pouze k velmi nízkým výparům do ovzduší.

Kvalitativně leží barvy Colorex na špici tržní nabídky. Důrazem na kvalitu se firma vymezuje oproti produkci velkých koncernů v průběhu celého výrobního procesu – od volby špičkových surovin přes nejmodernější laboratorní vývoj až po systém výstupní kontroly. Na druhé straně absence početných marketingových a obchodních týmů, obvyklých u velkých akciových koncernů, pomáhá firmě výrazně snížit cenu finálních výrobků. Výsledkem je proto široká škála špičkových barev za velmi příznivé ceny.

IMG_5891.JPG


tvorba www stránek emocio