H-color Herbol Scandiccare Paintsystem Colorex

RENOVACE lazurních nátěrů

Obr.1.JPG

Lazury patří mezi oblíbené typy nátěrů dřeva, které dokáží zvýraznit jeho přirozenou kresbu. Trvanlivost lazur však není vysoká, zvláště na horách se nátěry rychle vlivem slunce, deště a sněhu vymývají.

Švédský výrobce barev COLOREX proto upravil pro středoevropské podmínky svůj osvědčený nátěrový systém, který umožňuje staré sprašující lazury jednoduše přetřít, bez jejich pracného obrušování, a přitom dosahuje trvanlivosti 2-3 x delší než je běžné u lazur, tedy minimálně 10-15 let.

Systém se skládá ze tří produktů, navzájem laboratorně odladěných a následně odzkoušených roky praxe. Je vhodný pro nátěry starých, povětrností zešedlých dřevěných podkladů, stejně jako pro renovaci ploch ošetřených před rokem 1989 ještě původním Luxolem. Stejně tak lze ale systém použít i na nátěry zcela nových dřevěných podhledů a konstrukcí, u kterých chceme dosáhnout klasického vzhledu lazur, ovšem při podstatně delším intervalu obnovy.

Vždy je nutné aplikovat kompletní nátěrový postup, v žádném případě nedoporučujeme některý produkt či vrstvu vynechat. Zdánlivá úspora by se negativně projevila buď na vzhledu nebo na trvanlivosti nátěrů.

Nátěrový systém nelze použít na neúnosné, loupající se staré nátěry. Ty je nutné v maximální míře odstranit, jinak by praskání a odlupování pokračovalo i s novým nátěrem.

30 let staré, nikdy nenatírané dřevo má po renovaci shodný vzhled s nově natřenou palubkou. Chata Javorka, Pernink, Krušné hory (hospodářské objekty): nahoře krycí mezinátěr Utegrund 2 Klasik, dole finální nátěr Solid v odstínu teak.

30 let staré, nikdy nenatírané dřevo má po renovaci shodný vzhled s nově natřenou palubkou.

Chata Javorka, Pernink, Krušné hory (hospodářské objekty): vlevo krycí mezinátěr Utegrund 2 Klasik, vpravo finální nátěr Solid v odstínu teak.

Skladba nátěrového systému

1. GRUNDOLJA  1  KLASIK

Bezbarvý penetrační olej, jednoznačně doporučovaný výrobcem jako základní krok pro veškeré typy venkovních nátěrů. Vyplňuje póry dřeva, brání vnikání vlhkosti, čímž omezuje následné bobtnání a smršťování dřevní hmoty a zabraňuje vzniku prasklin.

 • Spotřeba  -  7-10 m²/l na novém hladkém povrchu, až 2 x více na starém hrubém dřevu
 • Balení      -   1L, 3L, 10L
 • Schnutí    -   přetíratelné za cca 6 hod, zcela proschlé za 12 hod.
 • Ředidlo    -   V-40 nebo White Spirit

2. UTEGRUND  2  KLASIK

Krycí mezinátěr, který eliminuje veškeré barevné odchylky dřeva, jež se postupem času vytvořily a pod lazurou běžně působí rušivě (zešednutí od povětrnosti, skvrny od namodrání apod.). Na rozdíl od lazur brání Utegrund prostupu UV-záření pod povrch dřeva, které tak neplstnatí a nešedne. Barva současně slouží i jako spolehlivá mezivrstva pro ukotvení vrchního nátěru. Pro renovační účely jsou připraveny tři odstíny – okrový pro světlé lazury, středně hnědý pro tmavší lazury a tmavohnědý pro odstín palisandr.

 • Spotřeba  -   hladké dřevo 7-12 m²/l
 • Balení      -   1L, 3L, 10L
 • Schnutí    -   přetíratelné za cca 12 hod, zcela proschlé za 32 hod.
 • Lesk         -   matný
 • Ředidlo    -   White Spirit nebo V-40

3. SOLID

Vrchní, tzv. hybridní nátěr, spojující výhody barev na bázi alkydů (vodoodpudivost) a akrylátů (pružnost, UV-odolnost). Barva je vodouředitelná, prakticky bez jakéhokoliv zápachu. Ve Švédsku je tónována krycími pigmenty, zde se pro renovaci dřeva používají pigmenty transparentní. Shodnými pigmenty se tónují i lazury, což garantuje v obou případech totožný vzhled dřeva. K dispozici je 9 klasických odstínů od světlého jasanu až po tmavý palisandr. Bezbarvý odstín se nepoužívá, neboť bez pigmentů nevytvoří na Utegrundu požadovanou strukturu dřeva. Pro dosažení optimálního optického výsledku jsou potřebné dva nátěry Solidu.

 • Spotřeba  -   hladké dřevo 10-12 m²/l
 • Balení      -   0,9L, 2,7L, 9,0L
 • Schnutí    -   přetíratelné za cca 6 hod, zcela proschlé za 24 hod.
 • Lesk         -   polomatný
 • Ředidlo    -   voda

Dva časté případy z praxe

Obr.4.JPG

Na snímku je plotová lať napuštěná zhruba před 5 lety bezbarvou lazurou, a dále obkladové prkno natřené okolo roku 1990 klasickým tehdejším Luxolem palisandrem.

Lať je na špici zcela šedivá, nátěr z velké části vlivem vlhkosti a UV-záření degradovaný, dřevo na mnoha místech popraskané, s četnými černými skvrnami plísní a dřevozbarvujících hub. Lať byla při renovaci celoplošně napuštěna Grundoljou 1 Klasik, poté přetřena okrovým krycím Utegrundem 2 Klasik a nakonec dvěma lazurními vrstvami Solid ve světlém odstínu pinie. Tahy štětce vytvořily prakticky shodnou povrchovou kresbu jako na původním dřevu.

Spodní prkno, natřené „palisandrem“ vyrobeným před roekm 1989, bylo po celé čtvrtstoletí bez jakékoliv další údržby. Povrch zůstal víceméně tmavohnědý, zcela matný, silně sprášený, povrch byl velmi nasákavý, bez viditelných plísní. Po oprášení koštětem byl povrch opět napuštěný Grundoljou 1 Klasik, poté tmavým krycím Utegrundem 2 Klasik a na závěr dvěma vrstvami Solid v odstínu palisandr.

Zcela úmyslně nebylo provedeno ani v jednom případě žádné broušení povrchu. Nátěrový systém však bez problémů všechny barevné odchylky podkladu překryl.

Obdobných roubenek jsou na našich horách stovky. Bez obnovy nátěrů bude degradace dřeva pokračovat.

Obdobných roubenek jsou na našich horách stovky. Bez obnovy nátěrů bude degradace dřeva pokračovat.